# Tên Level
1 LeGia 119
2 Ph0ngChâu 119
3 Marky 117
4 KenVũ 115
5 LilShady 112
6 ĐạiLâm 110
7 Binhhh 110
8 CuCò 110
9 GặpLàDie 109
10 LanAnh 108