# Tên Level
1 TYNA 119
2 Ph0ngChâu 119
3 PhamLinh 119
4 LeGia 119
5 DuyPhước 119
6 MẹThiênHạ 119
7 HoàiNiệm 119
8 KULUOM 119
9 FZ 117
10 KenVũ 116